Til hovedsiden

    Kirke-ritualet 

 

1685

 

 

Kongens forord

Første kapitel - Om gudstjeneste i kirken

1. artikel - Om søndagen og hellige dage

2. artikel - om fredagen og onsdagen

 

2. kapitel - Om dåben

1. artikel - om barnedåben

2. artikel - om hjemmedøbte børn

3. artikel - om hittebørn

4. artikel - om voksne menneskers dåb

 

3. kapitel - om at føde børn og blive mor 
– og jordemoderens opgave

1. artikel - om barselskvinder

2. artikel - om jordemødre

3. artikel - om kvindernes kirkegang efter deres barselseng

 

4. kapitel - Om skriftemål og afløsning

1. artikel - om lønligt skriftemål og afløsning

2. artikel - om åbenbare skriftemål og afløsning

 

5. kapitel - om Kristi nadvers sakramente

 

6. kapitel – Om syge, anfægtede, besatte, fangne og forbrydere

1. artikel - om syge

2. artikel - om anfægtede (og trøst i anfægtelse)

3. artikel - om de besatte og dem, som i en eller anden måde plages af Djævelen eller hans onde redskab

4. artikel - om fanger og forbrydere

 

7. kapitel - om bandsættelse og afløsning af band

1. artikel - om bandsættelse

2. artikel - om afløsning af band

 

8. kapitel - om forlovelse og ægteskab

 

9. kapitel - om lig og begravelse

 

10. kapitel - om bispe- og præstevielse

1. artikel - om bispevielse

2. artikel - om præstevielse

 

11. kapitel - hvorledes provsterne beskikkes

 

Ederne, som de gejstlige gør for deres biskop, hver efter sit kald

En Provsts ed, som skal udnævnes.

Den ed, som de, der skal indvies til det kirkelige embede, i Herrens frygt skal aflægge

En skolerektors ed

En degns ed

 

 

 

 

Danmarks og Norges Kirke-Ritual

revisionen af 1761

 

I kapitel Om Guds-tjeneste i kirken

1 artikel. Om søndagen og hellige dage.

2 artikel Om fredagen og onsdagen.

 

II kapitel Om dåben

1 artikel Om børnedåben.

2 artikel Om hjemmedøbte børn.

3 artikel Om hitte-børn.

4 artikel. Om voksne menneskers dåb.

 

III kapitel Om barsel-kvinder, jordemødre og kvindernes kirkegang efter deres barsel-seng

1 artikel Om barsel-kvinder.

2 artikel Om jordemødre.

3 artikel Om kvindernes kirkegang efter deres barselseng.

 

IV kapitel Om skriftemål og afløsning

1 art) om lønligt [hemmeligt, privat, personligt] skriftemål og afløsning.

2 artikel. Om åbenbare skriftemål og afløsning.

 

V kapitel Om Kristi nadvers sakramente

 

VI kapitel Hvorledes med syge, anfegtede, besatte, fangne og misdædere skal omgås

1 artikel Om syge.

2 artikel Om anfægtede.

3 artikel Om de besatte og dem, som i en eller anden måde plages af Djævelen eller hans onde redskab.

4 artikel Om fanger og misdædere.

 

VII kapitel Om bandsættelse og afløsning af band

1 artikel Om bandsættelse.

2 artikel Om afløsning af band.

 

VIII kapitel Om ægteskab.

 

IX kapitel Om lig og begravelse.

 

X kapitel Om bispe- og præste-vielse.

1 artikel Om bispe-vielse.

2 artikel Om præste-vielse.

 

XI kapitel Hvorledes provsterne beskikkes

 

 

 

1992-ritualerne

 

 

I. Ritual for dåb

Dåb i kirken

Hjemmedåb

Fremstilling i kirken af døbte børn

 

II. Ritual for nadver i hjemmet

 

III. Ritual for skriftemål

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten

Syndsbekendelse og absolution i gudstjenestens indledning

Privat skriftemål

 

IV. Ritual for vielse (bryllup)

 

V. Ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

 

VI. Ritual for jordpåkastelse

 

VII. Ritual for kirkeindvielse

 

 

 

 

 

Web-redaktør

Cand.theol. Finn B. Andersen

finnbandersen@msn.com