Til forsiden

 

 

Martin Luther – Guds frelsesvilje

 

 

Brændende kærlighed

 

Forord

 

Nådevalget i den reformerte og den lutherske kirke

Augustin

Luther

Den reformerte kirkes dobbelte forudbestemmelse

Samtalerne mellem de reformerte og lutheranerne

Er nådevalget universelt eller begrænset til enkelte personer?

Melanchthons forståelsesnøgle

Valgets mulighed

Den bundne vilje

Tidsaspektet i det evige nådevalg

Lutheranerne i Nordamerika i nyere tid

Nådevalget bestemmes ud fra vort forhold til Kristus

Den mildere calvinisme

Nådevalget hos de nordiske teologer

 

 

 

 

Martin Luther - Guds frelsesvilje

 

1 Mosebog 15,6

1 MOS. 15,6: "ABRAHAM TROEDE HERREN, OG DET BLEV REGNET HAM TIL RETFÆRDIGHED".

Første gang troen nævnes i bibelen

Kristus - løftets indhold

Løftet er før loven

Frelsen modtages ved at høre Guds tilsagn

Retfærdiggørelse ved guddommelig tænkning og tilregning

De gode gerningers plads og betydning

Vildledende trosopfattelse

Troens væsen og gerningernes opgave

Ingen frelse ved loven

Troen frembringer de sande gode gerninger

Løftet står fast

 

 

At læse Den Trælbundne Vilje

1 Mosebog 26,9

Religiøs ligegyldighed

Skæbnetro

Om ”Den Trælbundne Vilje”

Syndig nysgerrighed

Fuld overensstemmelse mellem den skjulte og den åbenbarede Gud

Hjælp i tvivlen

Kristus - Guds sande åbenbaring

Forudbestemmelsen åbenbares gennem nådemidlerne

Farlige spekulationer

Vort våben

Gud er sanddru

Den rette forståelse af talen om den skjulte Gud

 

 

Johannes 14,10

Joh 14,10

Kun i Kristus møder vi Gud

Filip irettesættes

Ingen adskillelse mellem Sønnen og Faderen

Gud handler gennem ord og sakramenter

Nådemidlerne er Guds klædning

Guds majestæt er uudforskelig

Kendetegnet på falsk åndelighed

Nådemidlerne viser os Guds sindelag

En alvorlig formaning

Korsteologi

 

 

Huspostillen

Matt.22,14

Luk.2,30-31

 

 

Melanchthons Troslære

Melanchthons troslære 1535

Melanchthons troslære 1548

 

 

Luthers bordtale

 

 

Kirkepostillen

Trinitatis Søndag

Den naturlige åbenbaring

Guds enhed

Guds trehed

Inkarnationens og korsets dårskab

Den guddommelige åbenbaring

Om forudbestemmelsen

Tre slags tilhørere

De, der farer forbi Guds ord

Gud er både skaber og opretholder

 

 

Se også min bog ”Læren om det evige nådevalg”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web-redaktør:

 

 

Cand.theol. Finn B. Andersen

 

 

E-mail-adresse

 

 

finnbandersen@msn.com