Til forsiden

 

 

 

Kirkens babyloniske fangenskab

 

 

 

Luthers indledning

 

Nadveren

Indstiftelsesordene

Både brød og vin

Første fangenskab – det romerske præsteskab

Andet fangenskab - transsubstantiationslæren

Nadverlære og Bibelsyn hænger sammen

Tredje fangenskab - Messeofret

Testamente eller løfte?

Skatten er gratis – tro og tvivl

Bønnen som et offer

Nadveren som et offer

 

Dåben

Dåbens centrum

Dåbens virkning og symbolik

Barnedåben

Forskellige løfter

Pavens ugyldige dispensationer

 

Bod og skriftemål

Den sande anger

Personlig syndsbekendelsen

Fyldestgørelsen

 

Konfirmationen

 

Ægteskabet

Hvad et sakramente er

Hindringer for ægteskab ifølge paven

Impotensen

Skilsmisse

 

Ordination og kirkesyn

Det almindelige præstedømme

 

Den sidste olie og salvning af syge

Helbredelse ved bøn

Mange nådemidler - samme virkning

 

 

 

 

 

Web-redaktør

Cand.theol.

Finn B. Andersen

 

 

 

e-post: finnbandersen@msn.com